Ion Dumitriu - Home page (Ion Dumitriu: COPAC - Ulei/Pînză (81x81) 1986)

Galerie

Ion Dumitriu - Galerie (Ion Dumitriu: CLĂIȚE I - Ulei/Pînză (72x72) 1988)

Galerie - Picturi

Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: SURA - Ulei/Pînza (81x65) 1972 (Ion Dumitriu: SURA - Ulei/Pînza (81x65) 1972)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: CARTOFI INCOLTITI V - Ulei/Pînza (65x50) 1981 (Ion Dumitriu: CARTOFI INCOLTITI V - Ulei/Pînza (65x50) 1981)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: SOMNUL IN IARBA - Ulei/Pînza (73x81) 1981 (Ion Dumitriu: SOMNUL IN IARBA - Ulei/Pînza (73x81) 1981)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: CAR IN SURA I - Ulei/Pînza (100x81) 1983 (Ion Dumitriu: CAR IN SURA I - Ulei/Pînza (100x81) 1983)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: FEREASTRA DE SURA VI - Ulei/Pînza (81x81) 1983 (Ion Dumitriu: FEREASTRA DE SURA VI - Ulei/Pînza (81x81) 1983)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: FEREASTRA DE SURA II - Ulei/Pînza (50x41) 1983 (Ion Dumitriu: FEREASTRA DE SURA II - Ulei/Pînza (50x41) 1983)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: CAP DE GRINDA XXIX - Ulei/Pînza (81x81) 1986 (Ion Dumitriu: CAP DE GRINDA XXIX - Ulei/Pînza (81x81) 1986)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: CAP DE GRINDA XXVIII - Ulei/Pînza (81x81) 1986 (Ion Dumitriu: CAP DE GRINDA XXVIII - Ulei/Pînza (81x81) 1986)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: CAP DE GRINDA XXIV - Ulei/Pînza (65x65) 1986 (Ion Dumitriu: CAP DE GRINDA XXIV - Ulei/Pînza (65x65) 1986)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: CAP DE GRINDA XX - Ulei/Pînza (65x65) 1986 (Ion Dumitriu: CAP DE GRINDA XX - Ulei/Pînza (65x65) 1986)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: CAP DE GRINDA XXII - Ulei/Pînza (65x65) 1986 (Ion Dumitriu: CAP DE GRINDA XXII - Ulei/Pînza (65x65) 1986)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: CLAITE I - Ulei/Pînza (72x72) 1988 (Ion Dumitriu: CLAITE I - Ulei/Pînza (72x72) 1988)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: NUD IN IARBA - Ulei/Pînza (50x60) 1988 (Ion Dumitriu: NUD IN IARBA - Ulei/Pînza (50x60) 1988)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: RODIE IN FEREASTRA - Ulei/Pînza (45,5x38) 1990 (Ion Dumitriu: RODIE IN FEREASTRA - Ulei/Pînza (45,5x38) 1990)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: BISERICA GHELATI (GRUZIA) - Ulei/Pînza (49x61) 1990 (Ion Dumitriu: BISERICA GHELATI (GRUZIA) - Ulei/Pînza (49x61) 1990)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: CARTOFI INCOLTITI V - Ulei/Pînza (65x81) 1991 (Ion Dumitriu: CARTOFI INCOLTITI V - Ulei/Pînza (65x81) 1991)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: MAR IN SURA - Ulei/Pînza (65x81) 1991 (Ion Dumitriu: MAR IN SURA - Ulei/Pînza (65x81) 1991)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: CARTOFI INCOLTITI - Ulei/Pînza (81x65) 1991 (Ion Dumitriu: CARTOFI INCOLTITI - Ulei/Pînza (81x65) 1991)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: CIUR III - Ulei/Pînza (114x100) 1991 (Ion Dumitriu: CIUR III - Ulei/Pînza (114x100) 1991)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: PEISAJ III - Ulei/Pînza (65x81) 1992 (Ion Dumitriu: PEISAJ III - Ulei/Pînza (65x81) 1992)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: DEALURI - Ulei/Pînza (65x81) 1992 (Ion Dumitriu: DEALURI - Ulei/Pînza (65x81) 1992)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: RAGILA I - Ulei/Pînza (50x50) 1993 (Ion Dumitriu: RAGILA I - Ulei/Pînza (50x50) 1993)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: COVATA - Ulei/Pînza (50x50) 1993 (Ion Dumitriu: COVATA - Ulei/Pînza (50x50) 1993)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: ROINITA - Ulei/Pînza (50x50) 1993 (Ion Dumitriu: ROINITA - Ulei/Pînza (50x50) 1993)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: PIEPTENE PENTRU AFINE - Ulei/Pînza (50x50) 1993 (Ion Dumitriu: PIEPTENE PENTRU AFINE - Ulei/Pînza (50x50) 1993)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: UMBRA - Ulei/Pînza (65x50) 1994 (Ion Dumitriu: UMBRA - Ulei/Pînza (65x50) 1994)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: UMBRA IX - Ulei/Pînza (65x50) 1994 (Ion Dumitriu: UMBRA IX - Ulei/Pînza (65x50) 1994)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: SFECLE INCOLTITE - Ulei/Pînza (38x41) 1994 (Ion Dumitriu: SFECLE INCOLTITE - Ulei/Pînza (38x41) 1994)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: ACOPERISURI - Ulei/Pînza (50x65) 1994 (Ion Dumitriu: ACOPERISURI - Ulei/Pînza (50x65) 1994)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: UMBRA XII - Ulei/Pînza (81x100) 1995 (Ion Dumitriu: UMBRA XII - Ulei/Pînza (81x100) 1995)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: GRAPA - Ulei/Pînza (100x81) 1995 (Ion Dumitriu: GRAPA - Ulei/Pînza (100x81) 1995)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: MERE IN PEISAJ II - Ulei/Pînza (65x60) 1995 (Ion Dumitriu: MERE IN PEISAJ II - Ulei/Pînza (65x60) 1995)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: MAR IN PEISAJ II - Ulei/Pînza (60x65) 1995 (Ion Dumitriu: MAR IN PEISAJ II - Ulei/Pînza (60x65) 1995)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: TREI MERE - Ulei/Pînza (60x65) 1995 (Ion Dumitriu: TREI MERE - Ulei/Pînza (60x65) 1995)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: NOUA MERE - Ulei/Pînza (46x55) 1995 (Ion Dumitriu: NOUA MERE - Ulei/Pînza (46x55) 1995)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: NATURA STATICA CU NUCI VERZI - Ulei/Pînza (33x41) 1995 (Ion Dumitriu: NATURA STATICA CU NUCI VERZI - Ulei/Pînza (33x41) 1995)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: PERETE - Ulei/Pînza (38x46) 1995 (Ion Dumitriu: PERETE - Ulei/Pînza (38x46) 1995)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: PERETE SURA - Ulei/Pînza (53x81) 1990 (Ion Dumitriu: PERETE SURA - Ulei/Pînza (53x81) 1990)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: PEISAJ CU TICLAZAU - Ulei/Pînza (25x50) 1996 (Ion Dumitriu: PEISAJ CU TICLAZAU - Ulei/Pînza (25x50) 1996)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: FASOLE LA USCAT - Ulei/Pînza (50x60) 1996 (Ion Dumitriu: FASOLE LA USCAT - Ulei/Pînza (50x60) 1996)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: FEREASTRA III - Ulei/Pînza (40x50) 1996 (Ion Dumitriu: FEREASTRA III - Ulei/Pînza (40x50) 1996)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: NATURA STATICA - Ulei/Pînza (65x75) 1997 (Ion Dumitriu: NATURA STATICA - Ulei/Pînza (65x75) 1997)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: NATURA STATICA METAFIZICA - Ulei/Pînza (100x200) 1997 (Ion Dumitriu: NATURA STATICA METAFIZICA - Ulei/Pînza (100x200) 1997)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: UMBRE - Ulei/Pînza (101x101) 1997 (Ion Dumitriu: UMBRE - Ulei/Pînza (101x101) 1997)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: POD CU FIN - Ulei/Pînza (50x65) 1997 (Ion Dumitriu: POD CU FIN - Ulei/Pînza (50x65) 1997)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: CLAITA - Ulei/Pînza (49x49) 1997 (Ion Dumitriu: CLAITA - Ulei/Pînza (49x49) 1997)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: UMBRE II - Ulei/Pînza (65x75) 1997 (Ion Dumitriu: UMBRE II - Ulei/Pînza (65x75) 1997)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: NATURA STATICA TRELEBORG - Ulei/Pînza (70x62) 1997 (Ion Dumitriu: NATURA STATICA TRELEBORG - Ulei/Pînza (70x62) 1997)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: COPAC - Ulei/Pînza (50x50) 1998 (Ion Dumitriu: COPAC - Ulei/Pînza (50x50) 1998)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: LAN CU IN - Ulei/Pînza (75x65) 1998 (Ion Dumitriu: LAN CU IN - Ulei/Pînza (75x65) 1998)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: COPAC IN SURA - Ulei/Pînza (81x100) 1998 (Ion Dumitriu: COPAC IN SURA - Ulei/Pînza (81x100) 1998)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: LAN CU IN IN SURA - Ulei/Pînza (81x100) 1998 (Ion Dumitriu: LAN CU IN IN SURA - Ulei/Pînza (81x100) 1998)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: MERE II - Ulei/Pînza (35,5x46,5) 1998 (Ion Dumitriu: MERE II - Ulei/Pînza (35,5x46,5) 1998)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: MAMALIGA CU ATA - Ulei/Pînza (27x35) 1998 (Ion Dumitriu: MAMALIGA CU ATA - Ulei/Pînza (27x35) 1998)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: FEREASTRA - Ulei/Pînza (27x35) 1998 (Ion Dumitriu: FEREASTRA - Ulei/Pînza (27x35) 1998)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: UMBRE - Ulei/Pînza (45x45) 1998 (Ion Dumitriu: UMBRE - Ulei/Pînza (45x45) 1998)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: CIUR IV - Ulei/Pînza (65x75) 1998 (Ion Dumitriu: CIUR IV - Ulei/Pînza (65x75) 1998)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: MAMALIGA I - Ulei/Pînza (65x65) 1998 (Ion Dumitriu: MAMALIGA I - Ulei/Pînza (65x65) 1998)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: FARFURIA CU CIRESE - Ulei/Pînza (33,5x41,5) 1998 (Ion Dumitriu: FARFURIA CU CIRESE - Ulei/Pînza (33,5x41,5) 1998)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: CIRESE XI - Ulei/Pînza (65x65) 1998 (Ion Dumitriu: CIRESE XI - Ulei/Pînza (65x65) 1998)
Ion Dumitriu - Galerie - Picturi: UMBRA - Ulei/Pînza (65x65) 1998 (Ion Dumitriu: UMBRA - Ulei/Pînza (65x65) 1998)

Galerie - Acuarele

Ion Dumitriu - Galerie - Acuarele: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (49x70) (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (49x70))
Ion Dumitriu - Galerie - Acuarele: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (49x68) (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (49x68))
Ion Dumitriu - Galerie - Acuarele: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (49x68) (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (49x68))
Ion Dumitriu - Galerie - Acuarele: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (49x70) (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (49x70))
Ion Dumitriu - Galerie - Acuarele: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (35x49) (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (35x49))
Ion Dumitriu - Galerie - Acuarele: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (35x50) (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (35x50))
Ion Dumitriu - Galerie - Acuarele: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (50x35) (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (50x35))
Ion Dumitriu - Galerie - Acuarele: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (50x35) (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (50x35))
Ion Dumitriu - Galerie - Acuarele: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (50x35) (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (50x35))
Ion Dumitriu - Galerie - Acuarele: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (46x46) (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (46x46))
Ion Dumitriu - Galerie - Acuarele: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (50x50) (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (50x50))
Ion Dumitriu - Galerie - Acuarele: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (29x42) (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Acuarela / Hirtie (29x42))

Galerie - Desene

Ion Dumitriu - Galerie - Desene: FARA TITLU - Carioca / Hirtie (29x21) 1973 (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Carioca / Hirtie (29x21) 1973)
Ion Dumitriu - Galerie - Desene: FARA TITLU - Pix / Hirtie (29x21) 1973 (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Pix / Hirtie (29x21) 1973)
Ion Dumitriu - Galerie - Desene: FARA TITLU - Pix / Hirtie (29x21) 1973 (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Pix / Hirtie (29x21) 1973)
Ion Dumitriu - Galerie - Desene: FARA TITLU - Carioca / Hirtie (29x21) 1973 (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Carioca / Hirtie (29x21) 1973)
Ion Dumitriu - Galerie - Desene: FARA TITLU - Carioca / Hirtie (29x21) 1973 (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Carioca / Hirtie (29x21) 1973)
Ion Dumitriu - Galerie - Desene: FARA TITLU - Carioca / Hirtie (29x21) 1973 (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Carioca / Hirtie (29x21) 1973)
Ion Dumitriu - Galerie - Desene: FARA TITLU - Carioca / Hirtie (29x21) 1973 (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Carioca / Hirtie (29x21) 1973)
Ion Dumitriu - Galerie - Desene: FARA TITLU - Carioca / Hirtie (29x21) 1973 (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Carioca / Hirtie (29x21) 1973)
Ion Dumitriu - Galerie - Desene: FARA TITLU - Carioca / Hirtie (29x21) 1973 (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Carioca / Hirtie (29x21) 1973)
Ion Dumitriu - Galerie - Desene: FARA TITLU - Pix / Hirtie (29x21) 1973 (Ion Dumitriu: FARA TITLU - Pix / Hirtie (29x21) 1973)

Galerie - Fotografii

Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 00 (Ion Dumitriu: fotografie)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 01 (Ion Dumitriu: fotografie 1)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 02 (Ion Dumitriu: fotografie 2)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 03 (Ion Dumitriu: fotografie 3)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 04 (Ion Dumitriu: fotografie 4)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 05 (Ion Dumitriu: fotografie 5)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 06 (Ion Dumitriu: fotografie 6)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 07 (Ion Dumitriu: fotografie 7)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 08 (Ion Dumitriu: fotografie 8)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 09 (Ion Dumitriu: fotografie 9)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 10 (Ion Dumitriu: fotografie 10)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 11 (Ion Dumitriu: fotografie 11)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 12 (Ion Dumitriu: fotografie 12)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 13 (Ion Dumitriu: fotografie 13)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 14 (Ion Dumitriu: fotografie 14)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 15 (Ion Dumitriu: fotografie 15)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 16 (Ion Dumitriu: fotografie 16)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 17 (Ion Dumitriu: fotografie 17)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 18 (Ion Dumitriu: fotografie 18)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 19 (Ion Dumitriu: fotografie 19)
Ion Dumitriu - Galerie - Fotografii 20 (Ion Dumitriu: fotografie 20)

Galerie - Diapozitive

Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive (Ion Dumitriu: diapozitive)

Galerie - Diapozitive - Groapa de gunoi

Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Groapa de gunoi 01 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Groapa de gunoi 01)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Groapa de gunoi 02 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Groapa de gunoi 02)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Groapa de gunoi 03 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Groapa de gunoi 03)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Groapa de gunoi 04 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Groapa de gunoi 04)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Groapa de gunoi 05 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Groapa de gunoi 05)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Groapa de gunoi 06 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Groapa de gunoi 06)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Groapa de gunoi 07 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Groapa de gunoi 07)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Groapa de gunoi 08 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Groapa de gunoi 08)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Groapa de gunoi 09 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Groapa de gunoi 09)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Groapa de gunoi 10 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Groapa de gunoi 10)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Groapa de gunoi 11 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Groapa de gunoi 11)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Groapa de gunoi 12 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Groapa de gunoi 12)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Groapa de gunoi 13 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Groapa de gunoi 13)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Groapa de gunoi 14 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Groapa de gunoi 14)

Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan

Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 01 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 01)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 02 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 02)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 03 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 03)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 04 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 04)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 05 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 05)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 06 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 06)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 07 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 07)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 08 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 08)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 09 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 09)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 10 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 10)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 11 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 11)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 12 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 12)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 13 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 13)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 14 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 14)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 15 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 15)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 16 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 16)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 17 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 17)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 18 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 18)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 19 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 19)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 20 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 20)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 21 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 21)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 22 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 22)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 23 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 23)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 24 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 24)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 25 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 25)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 26 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 26)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Ilie Blejan 27 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Ilie Blejan 27)

Galerie - Diapozitive - Poveste de dragoste

Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Poveste de dragoste 01 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Poveste de dragoste 01)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Poveste de dragoste 02 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Poveste de dragoste 02)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Poveste de dragoste 03 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Poveste de dragoste 03)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Poveste de dragoste 04 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Poveste de dragoste 04)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Poveste de dragoste 05 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Poveste de dragoste 05)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Poveste de dragoste 06 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Poveste de dragoste 06)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Poveste de dragoste 07 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Poveste de dragoste 07)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Poveste de dragoste 08 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Poveste de dragoste 08)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Poveste de dragoste 09 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Poveste de dragoste 09)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Poveste de dragoste 10 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Poveste de dragoste 10)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Poveste de dragoste 11 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Poveste de dragoste 11)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Poveste de dragoste 12 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Poveste de dragoste 12)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Poveste de dragoste 13 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Poveste de dragoste 13)

Galerie - Diapozitive - Lucruri
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Lucruri 01 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Lucruri 01)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Lucruri 02 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Lucruri 02)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Lucruri 03 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Lucruri 03)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Lucruri 04 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Lucruri 04)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Lucruri 05 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Lucruri 05)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Lucruri 06 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Lucruri 06)
Ion Dumitriu - Galerie - Diapozitive - Lucruri 07 (Ion Dumitriu: Diapozitive - Lucruri 07)

Artist

Ion Dumitriu - Artist (Ion Dumitriu: )

Artist - Ion

Ion Dumitriu - Artist - Ion 00 (Ion Dumitriu: Ion Dumitriu)
Ion Dumitriu - Artist - Ion 01 (Ion Dumitriu: Ion Dumitriu - 1)
Ion Dumitriu - Artist - Ion 02 (Ion Dumitriu: Ion Dumitriu - 2)
Ion Dumitriu - Artist - Ion 03 (Ion Dumitriu: Ion Dumitriu - 3)
Ion Dumitriu - Artist - Ion 04 (Ion Dumitriu: Ion Dumitriu - 4)
Ion Dumitriu - Artist - Ion 05 (Ion Dumitriu: Ion Dumitriu - 5)
Ion Dumitriu - Artist - Ion 06 (Ion Dumitriu: Ion Dumitriu - 6)
Ion Dumitriu - Artist - Ion 07 (Ion Dumitriu: Ion Dumitriu - 7)
Ion Dumitriu - Artist - Ion 08 (Ion Dumitriu: Ion Dumitriu - 8)
Ion Dumitriu - Artist - Ion 09 (Ion Dumitriu: Ion Dumitriu - 9)
Ion Dumitriu - Artist - Ion 10 (Ion Dumitriu: Ion Dumitriu - 10)
Ion Dumitriu - Artist - Ion 11 (Ion Dumitriu: Ion Dumitriu - 11)
Ion Dumitriu - Artist - Ion 12 (Ion Dumitriu: Ion Dumitriu - 12)
Ion Dumitriu - Artist - Ion 13 (Ion Dumitriu: Ion Dumitriu - 13)

Artist - Ateliere

Ion Dumitriu - Artist - Ateliere 00 (Ion Dumitriu: Atelier)
Ion Dumitriu - Artist - Ateliere 01 (Ion Dumitriu: Atelier 1)
Ion Dumitriu - Artist - Ateliere 02 (Ion Dumitriu: Atelier 2)
Ion Dumitriu - Artist - Ateliere 03 (Ion Dumitriu: Atelier 3)
Ion Dumitriu - Artist - Ateliere 04 (Ion Dumitriu: Atelier 4)
Ion Dumitriu - Artist - Ateliere 05 (Ion Dumitriu: Atelier 5)

Artist - Biografie

Ion Dumitriu - Artist - Biografie

Artist - Profesor

Ion Dumitriu - Artist - Profesor
Ion Dumitriu - Artist - Profesor - Elevii profesorului Ion Dumitriu
Ion Dumitriu - Artist - Profesor - Teme de lucru

Artist - Texte

Ion Dumitriu - Artist - Texte
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Ion Dumitriu – un pictor experimentînd întregul
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Pictorul Ion Dumitriu
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Ion Dumitriu
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Culorile umbrei
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Pictorul creeaza pagina
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Despre pictura lui Ion Dumitriu în 1089 de cuvinte
Ion Dumitriu - Artist - Texte: De la etnologie la metafizica
Ion Dumitriu, intre pamant si cer
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Schita de portret
Ion Dumitriu - Artist - Texte: O "lectura" a lumii concrete sau despre chei adevarate si chei închipuite
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Ion Dumitriu si atelierul ca autoportret
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Ceremonialul Prieteniei
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Patru tineri: Ion Dumitriu, C. Mitroescu, Victor Pavel, Valeriu Ciumacu în sala B. C. U. (fragment)
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Noutati în imagine (fragment)
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Ceva despre autoreflectarea artistilor în critica lor sau "Capcanele confesiunii" (fragment)
Ion Dumitriu - Artist - Texte: [Text de catalog – expozitia din 1976, Galeria Galateea, Bucuresti]
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Peisajul ca transplant
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Rodnicia traditiei artei românesti (fragment)
Ion Dumitriu - Artist - Texte: [Text de catalog – expozitia din 1984, Galeria Simeza Bucuresti]
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Poezia domesticului
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Doua fatete ale realitatii
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Jurnalul galeriilor sau Scrisori de dragoste
Ion Dumitriu - Artist - Texte: O pictura fenomenologica
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Ion Dumitriu si poetica "locului"
Ion Dumitriu - Artist - Texte: [Text de catalog – expozitia din 1987, Galeria Simeza Bucuresti]
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Geometrie calda
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Dialogul artelor: pictural – poetic
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Ion Dumitriu
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Ion Dumitriu – Simeza
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Ion Dumitriu – Simeza
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Vraja lemnului
Ion Dumitriu - Artist - Texte: O initiere în realitate [Text de catalog – expozitia din 1990, Galeria Simeza, Bucuresti]
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Fiinta de umbra
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Motiv sau model?
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Poveste de iarna [Text de catalog – expozitia din 1993, Bistrita]
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Textura ca suprastructura [Text de catalog – expozitia din 1993, Galeria Simeza, Bucuresti]
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Un poet al spatiilor agreste
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Ion Dumitriu sau despre realismul halucinant
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Pictura textualista
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Un experiment valoros – Scoala de la Poiana Marului
Ion Dumitriu - Artist - Texte: O lectura posibila – Ion Dumitriu
Ion Dumitriu - Artist - Texte: Ion Dumitriu – secventele unui film personal

Fundatie

Ion Dumitriu - Fundatie
Ion Dumitriu - Fundatie - Despre
Ion Dumitriu - Fundatie - Scoala
Ion Dumitriu - Fundatie - Carti
Ion Dumitriu - Fundatie - Legal
Ion Dumitriu - Fundatie - Linkuri

Contact

Ion Dumitriu - Pagina de contact