Profesorul Ion Dumitriu

Ca și pictura însăși, profesoratul, înainte de a fi o meserie, a fost pentru Ion Dumitriu o vocație. Atunci cînd s-a simțit artist și a vrut să urmeze cursurile unei Facultăți de Arte Plastice, a făcut-o la Institutul Pedagogic. După care a predat mulți ani desenul în școli generale. Mai tîrziu, cînd și-a completat studiile ("fără frecvență") la Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu", a optat pentru secția "Muzeologie. Profesor de desen". Aproape două decenii a lucrat cu elevii Liceului "Nicolae Tonitza", dar tot la ciclul gimnazial (clasele V VIII). Cînd, după 1989, i s-a propus să vină la Academia de Artă (noua denumire a Institutului), a refuzat. Iubea enorm copiii și le urmărea cu multă grijă trecerea spre adolescență. Educația unui artist era pentru el un proces de formație nu doar profesională, ci general-umană, esențialmente morală. Nu-și învăța elevii numai să deseneze sau să picteze, ci și să gîndească, să înțeleagă ce se întîmplă cu ei, să deosebească binele de rău, să prețuiască sentimentele adevărate și valorile bune ale vieții. Pe scurt, cum se spune cu o formulă mult prea patetică, dar perfect adecvată în cazul său, îi învăța să fie oameni.

Făcea apoi parte din specia rară a profesorilor interesați cu adevărat de creativitatea genuină a copiilor. În fantezia lor, în modul lor de a percepe realitatea din jur vedea căi de acces către frumusețea autentică și profundă artistică și nu numai a lumii. Cu desenele elevilor lui a organizat în 1979 o amplă expoziție la Muzeul Colecțiilor din București. Cu acea ocazie l-a cunoscut pe Radu Petrescu, alt mare explorator român al creativității infantile. În jurnalul anilor de profesorat ai acestuia din urmă (1951 1954), publicat în Ocheanul întors (1977), sînt multe pagini de analiză a textelor scrise de elevii săi, iar în Părul Berenicei (1981), care acoperă începutul deceniului următor (1961 1964), o mare atenție e acordată desenelor pe care le făceau propriii lui copii. Tot acolo, la prelucrarea jurnalului pentru publicare, Radu Petrescu a inclus un amplu comentariu (datat 1979) asupra desenelor realizate de elevii lui Ion Dumitriu.
Ion Dumitriu - Home  Ion Dumitriu - Galerie  Ion Dumitriu - Artist  Ion Dumitriu - Fundatie  Ion Dumitriu - Contact
Ion Dumitriu - Artist - Ion
Ion Dumitriu - Artist - Ateliere
Ion Dumitriu - Artist - Biografie
Ion Dumitriu - Artist - Profesor
Ion Dumitriu - Artist - Texte